Vores anlæg:

Ledende og grøn innovation

Vi er ikke bange for at skille os ud og lede an. Vi bruger en anderledes teknologi end de fleste andre danske biogasanlæg, men det er med god grund.

Unikt Biogasanlæg

Kernen i Agri Energy konceptet er vores Sauter biogasanlæg. Dette anlæg adskiller sig en del fra mange andre biogasanlæg. Simpelt forklaret, er vores teknologi i stand til at behandle en større andel af stråprodukter, som f.eks. halm, i forhold til mange andre anlæg. Det betyder, at vi kan udnytte det store potentiale der er i denne type produkter, og derved anvende en større andel lokale biomasser fra landbruget, frem for industriprodukter o.lign. 

Det er bl.a. disse faktorer, der gør vores Sauter Biogas-anlæg specielt:

Anlægget i fremtiden

I efteråret 2023 indvier vi på Agri Energy Vrå det første kommercielle pyrolyseanlæg i Danmark. Anlægget er et Stiesdal SkyClean anlæg på 20 MW, og projektet gennemføres i samarbejde med Stiesdal.

Gennem pyrolyseprocessen vil restfibre fra biogasanlægget kunne udnyttes til yderligere energiproduktion, hvor produkterne efterfølgende vil være bioolie, pyrolysegas, og biokul.

Når vi kombinerer vores Sauter biogasanlæg med SkyClean-anlægget, får vi meget mere værdi ud af hver ton biomasse. Agri Energy Vrå’s SkyClean-anlæg vil kunne behandle 40.000 tons restfibre og vil kunne producere 14.000 tons biokul. Produktionen af biokul alene vil svare til at fjerne ca. 26.000 tons CO2 fra atmosfæren årligt.

I 2024 forventer vi at kunne idriftsætte et Makeen Energy LBG anlæg, som kan producere flydende biogas, der bl.a. kan anvendes som brændstof til tung transport.

Ser vi længere fremad, overvejer vi mulighederne for bl.a. CO2-fangst og udnyttelse af overskudsvarme til lokale fjernvarmeværker.