Energi fra lokale rødder

Agri Energy Vrå er en lokal energivirksomhed, der kæmper for at være en del af landbrugets bidrag til løsning af klimaudfordringerne. Med en unik teknologi producerer vi energi af lokal biomasse fra landbruget.

Lokalt ejet, lokalt udbytte!

Vi arbejder lokalt, med lokale landmænds biomasse. Vi ønsker at trække vores leverandører endnu tættere på os, så gevinsten ved den fulde udnyttelse af biomassens potentiale kan blive i lokalområdet.

Der er et stort potentiale for landbruget i at blive en del af energiproduktion. Ved produktion af energi fra biomasse, udnyttes planternes evne til at trække CO2 ud af atmosfæren (fotosyntese), og ved behandling af restproduktet i et pyrolyseanlæg, kan der bindes CO2 i pyrolyseprocessens restprodukt biokul. Kullene tilbageføres efterfølgende til landbrugsjorden. På denne måde kan landbruget være medvirkende til at trække CO2 ud af atmosfæren, og lagre dette i form af biokullene, og dermed blive en del af løsningen på klimaudfordringerne. 

Om anlægget

Anlæggets nuværende kapacitet er:

Ind:

Megasejt tal
0

tons
biomasse

Ud:

Megasejt tal
0

kubikmeter
biogas

I efteråret 2023 indvier vi på Agri Energy Vrå det første kommercielle pyrolyseanlæg i Danmark. Anlægget er et Stiesdal SkyClean anlæg på 20 MW, og projektet gennemføres i samarbejde med Stiesdal.

Vi planlægger aktuelt en større udvidelse af biogasanlægget, hvor ambitionen er at udvide virksomhedens produktion til ca. 26 mio. m3 metan årligt, ved at behandle årligt 125.000 ton tørstof, svarende til ca. 500.000 ton biomasse. Udvidelsen vil forventeligt blive endeligt planlagt og ansøgt senere i 2023.

Vores leverandører er vigtige for virksomheden

Hos os er leverandørerne kernen i vores produktion af energi. Uden leverandører ingen biomasse, og uden biomasse kan vi ikke producere.

Vores leverandører er primært lokale landbrugsvirksomheder, som leverer gylle, dybstrøelse, halm,  eller anden restbiomasse fra deres landbrug.

Vi vil altid gerne i dialog med nye potentielle leverandører, og du er velkommen til at kontakte os herom. Se mere på linket nedenfor.

Vi vil det bedste for lokalområdet

Vi ønsker at være gode naboer, og bidrage aktivt til lokalsamfundet!

Vi er fuldt bevidste om, at vi fylder en del i landskabet, og skaber ekstra trafik på landevejene. Derfor gør vi alt hvad vi kan, for at undgå at være til unødig gene for vores nærområde. 

For eksempel har vi som et af de første biogasanlæg i Danmark, med succes etableret et rørsystem der forbinder 10 landbrugsejendomme med biogasanlægget, således at det meste af den gylle vi bruger i anlægget kan pumpes til og fra. Dette reducerer vejtransporten, og mindsker dermed trafikken, og det kan også være medvirkende til at reducere lugtgener.

Som en stor virksomhed i området, er det også vigtigt for os at bidrage til samfundet og lokalområdet, og derfor støtter vi gerne op om lokale formål og aktiviteter. 

Vi vil meget gerne være en aktiv nabo, arbejdsplads og et spændende sted at besøge.