Lokalområdet:

Grøn omstilling og lokale goder

Hos Agri Energy Vrå brænder vi for grøn omstilling, og dét at kunne lave energi lige her på vores egn, og vi er meget fokuserede på, hvordan vi kan gøre en forskel i vores eget lokalområde.

Vi hjælper lokale landmænd med at få mere ud af deres biomasse, og i processen skaber vi grøn energi. Men vi stopper ikke der. Vi mener, at vores arbejde også skal gøre en forskel for vores nærmeste naboer, herunder landmændene selv. Derfor indgår vi langsigtede partnerskaber med vores leverandører og inviterer dem til at være en del af vores ejerkreds. Det betyder, at de får en ekstra indtjening i deres landbrug, og kan være med til at udvikle deres virksomheder endnu mere.

Sammen med lokalområdet

Vi er fuldt bevidste om, at vi fylder en del i landskabet og skaber ekstra trafik på landevejene. Derfor gør vi alt hvad vi kan, for at undgå at være til unødig gene for vores nærområde. 

For eksempel har vi som et af de første biogasanlæg i Danmark, med succes etableret et rørsystem der forbinder 10 landbrugsejendomme med biogasanlægget, således at det meste af den gylle vi bruger i anlægget pumpes til og fra. Dette reducerer vejtransporten, og mindsker dermed trafikken, og det kan også være medvirkende til at reducere lugtgener.

Som en stor virksomhed i området, er det også vigtigt for os at bidrage til samfundet og lokalområdet. Derfor støtter vi gerne op om lokale formål og aktiviteter.

Vi vil meget gerne være en aktiv nabo, arbejdsplads og et spændende sted at besøge.

Åben virksomhed

Vi vil gerne være en åben virksomhed, og viser derfor gerne vores anlæg frem for interesserede. Herunder vil vi løbende invitere til åbent hus arrangementer og lignende, når vi har noget nyt og spændende at vise frem. Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du gerne vil besøge os.