Leverandører:

Energi fra lokale rødder

Vores primære fokus er at skabe energi af lokal biomasse fra landbruget. Derfor har vi behov for lokale leverandører, som kan levere den biomasse der er råvaregrundlaget for produktionen.

Lokale leverandører

Råvaregrundlaget for Agri Energy Vrå er basseret på biomasse fra landbruget, som eksempelvis halm, dybstrøelse, gylle, eller andre restprodukter fra landbruget. Derfor er vi afhængige af vores leverandører.

I 2023 har vi vedtaget en ny strategi, som indeholder et ønske om at knytte biomasseleverandørerne endnu tættere til virksomheden, ved at tilbyde leverandørgruppen medejerskab. Derfor arbejdes der aktuelt med udviklingen af en ny ejerskabsmodel, hvor leverandørerne overtager 50% af virksomheden.

Vi søger nye leverandører, som vil indgå et langsigtet partnerskab med Agri Energy Vrå. Se mere om mulighederne her på siden, eller kontakt os for en uforpligtigende drøftelse.

Et anderledes anlæg

Agri Energy Vrå består i dag af et Sauter biogasanlæg, som adskiller sig væsentligt fra andre biogasanlæg, ved at kunne udnytte langt mere halm og stråprodukter end de fleste andre biogasanlæg. I efteråret 2023 indvier vi et SkyClean pyrolyseanlæg, der vil være medvirkende til at vi kan udnytte biomassen endnu bedre.

Lokal biomasse

Uden biomasse ingen energi og hos os skal den være lokal. Vi tror ikke på import af store mængder biomasse fra udlandet, når der er så meget lokal biomasse, der ikke bliver udnyttet. 

Vores anlæg kan håndtere en stor mængde stråprodukter, som f.eks. halm, og vi er derfor i stand til at finde vores råvaregrundlag i lokalområdet. 

Større udbytte pr. ton

Vores fokus er hele tiden at få mest muligt ud af hvert eneste ton biomasse. Derfor udvikler vi kontinuerligt vores anlæg til at udnytte biomassen bedst muligt, således at vi kan opnå størst muligt udbytte pr. ton biomasse. Denne tilgang skal også være medvirkende til at sikre vores leverandører et større udbytte pr. ton leveret biomasse.

Tag kontakt til Agrochef Lars Mellemkjær på tlf. 93 63 79 76 eller på mail: lame@agrienergy.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive leverandør.

Bliv leverandør

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.