Nyhed:

22. juni 2023

BB Bioenergi ændrer navn til Agri Energy Vrå og tilbyder leverandører medejerskab

BB Bioenergi P/S annoncerede på et leverandørmøde, i Idrætscenter Vendsyssel i går, en stor
strategisk ændring og nyhed.


Virksomheden skifter fra d. 21. juni 2023 navn til Agri Energy Vrå P/S, og annoncerede
samtidig en ambition om at udvide produktionen yderligere, og i den forbindelse tilbyde
virksomhedens leverandører at blive medejere af 50% af virksomheden.

Ambitionen er at udvide virksomhedens produktion til ca. 26 mio. m3 metan årligt, ved at
behandle årligt 125.000 ton tørstof, svarende til ca. 500.000 ton biomasse. Udvidelsen vil blive
planlagt og ansøgt senere i 2023, såfremt der er opbakning fra leverandørerne.

Leverandørernes medejerskab af virksomheden foreslås etableret via et leverandørejet
andelsselskab (AmbA), med inspiration fra den model der bl.a. kendes fra f.eks.
kartoffelmelsfabrikkerne i Danmark, herunder eksempelvis AKV Langholt AmbA. Dette
indebærer at ejerskabet knyttes til leverancer af biomasse, og etableres som såkaldte
leveringsrettigheder.

Der deltog ca. 100 leverandører og andre interessenter i mødet, hvor virksomhedens planer og
visioner blev præsenteret. Mødet gik godt, og der blev skabt en god og konstruktiv diskussion
om fremtidens bæredygtige energiproduktion og udnyttelse af biomasse, fortæller
virksomhedens direktør og nuværende majoritetsejer Daniel Overgaard Pedersen.
Også leverandørerne oplevede mødet positivt og konstruktivt, og der er således basis for at
arbejde videre med yderligere afklaring af mulighederne.

Griseproducent Kasper Thing Andreasen udtalte efter mødet, at den fremlagte ejerskabsmodel
lyder utrolig spændende. Det er et meget spændende projekt, hvor vi landmænd og
leverandører får mulighed for at blive medejere af en grøn virksomhed i en rivende udvikling.
Dét at vi kan være sammen om det, og dele fremtidige muligheder og gevinster, det tiltaler
mig meget, og jeg ser det som en mulig videreudvikling af andelstraditionen i landbruget, og
glæder mig til at høre mere, sagde Kasper Thing Andreasen.

Mælkeproducent Martin Svaneborg supplerede med, at det for ham var afgørende og spændende, at der fra Agri Energy Vrå’s side lægges op til et 50/50 partnerskab, hvor leverandørerne får reel mulighed for at få andel i den økonomiske upside, herunder også af fremtidige forretningsmuligheder. Dertil vil vi jo fra landbrugets side også rigtig gerne bidrage til den grønne omstilling, og kan vi være sammen om at gøre det, kan det blive rigtig spændende, sagde Martin Svaneborg.

Nu går vi videre til næste fase, hvor vi vil konkretisere planerne og mulighederne yderligere,
for i løbet af andet halvår at kunne give de potentielle leverandører det nødvendige
beslutningsgrundlag, siger Daniel Overgaard Pedersen.

Agri Energy Vrå P/S ønsker at være medvirkende til at drive den grønne omstilling, og bidrage
til at reducere landbrugets miljøpåvirkning. Denne strategiske ændring, og den foreslåede
ejerskabsmodel, repræsenterer en vigtig milepæl for virksomheden og landbrugets
bæredygtige udvikling.

Kontakt:
Daniel Overgaard Pedersen
Direktør, Agri Energy Vrå P/S
Mobil: 20 23 82 83