Invitation til infomøde tirsdag 12. december 2023 kl. 17.00

Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå. Landbrugets mulighed for øget indtjening i biogassektoren og bedre betaling for biomasser. Landbruget spiller som biomasseleverandør, en nøglerolle i den grønne omstilling, og det er derfor – i vores optik – vigtigt, at landbruget får positioneret sig rigtigt. Det er vigtigt, at landbruget kommer reelt med på mulighederne i […]

Ny administrationsbygning på vej

Murerfirmaet Peter Juul er i fuld gang med byggeriet, og vi ser meget frem til at få glæde af de nye faciliteter. Det gamle stuehus bliver inden længe nedrevet, for at give plads til den nye administrationsbygning, og de tilknyttede arealer. Byggeriet forventes færdig omkring årsskiftet 2023/24.

BB Bioenergi ændrer navn til Agri Energy Vrå og tilbyder leverandører medejerskab

BB Bioenergi P/S annoncerede på et leverandørmøde, i Idrætscenter Vendsyssel i går, en storstrategisk ændring og nyhed. Virksomheden skifter fra d. 21. juni 2023 navn til Agri Energy Vrå P/S, og annonceredesamtidig en ambition om at udvide produktionen yderligere, og i den forbindelse tilbydevirksomhedens leverandører at blive medejere af 50% af virksomheden. Ambitionen er at […]

Aftale om nyt dansk anlæg til flydende biogas underskrevet

Daniel Overgaard Pedersen (tv.) giver hånd på aftalen med Frej Olsen (th.). Foto: Makeen Makeen Energy og BB Bioenergi har underskrevet en aftale om et nyt dansk anlæg til flydende biogas i Vrå i Nordjylland. Det randrusianske ingeniørfirma Makeen Energy og BB Bioenergi fra Vrå har lavet en aftale om, at samarbejde om at producere […]

Rørsystem til gylle!

Når gylle afgasses på et biogasanlæg, inden det spredes ud på marken, betyder det blandt andet færre lugtgener, højere gødningsværdi og mindre klimabelastning. Landmand Daniel Overgaard Pedersen, der driver en stor svinefarm og et biogasanlæg i Nordjylland, har investeret 14 millioner kroner i et rørsystem til at transportere gylle mellem landbrug, biogasanlæg og markerne, hvor […]

DBC Invest bliver medejere!

DBC Invest foretager en tocifret millioninvestering i nordjyske BB Biogas, hvilket dermed bliver selskabets femte investering i danske biogasanlæg. Tilbage i 2016 tog BB Biogas det første spadestik til et nyt biogasanlæg beliggende nord for Vrå.I september 2017 leverede anlægget den første biogas ind til naturgasnettet og har sidenhen bidraget med en årlig gasproduktion på […]